สายตรง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ติดต่อเรา

ที่อยู่

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมือง สารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทร.094-3749293