รายละเอียดตกเบิกวิทยฐานะ
รายละเอียดประกอบการเบิกเงินวิทยฐานะค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามตั่งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

เอกสารประกอบ :
[ ดาวน์โหลด ]
โพสโดย :
หน่วยงาน :
เมื่อวันที่ :